Byggnadsjordning

Uppgiften med elektrostatisk jordning är att minska risken för explosion av brandfarliga ämnen på blixtprodukten från en elektrostatisk gnista. Oftast anpassas det inom området transport och behandling av brandfarliga gaser, pulver och vätskor.

Elektrostatisk jordning kan använda en ny form. De mest praktiska och minst komplicerade modellerna stiger upp från jordklämman också från tråden. De är mer robusta och tekniskt ökade, de är utrustade med ett jordningsskyddssystem, tack vare vilket det är tillåtet att dispensera eller transportera produkten när jordningen har anslutits rimligt.

Elektrostatisk jordning används vanligtvis vid lastning eller lossning av järnvägs- och vägtankfartyg, tankar, fat, sk stora påsar eller delar av processinstallationer.

Påfyllning eller tömning av behållare med ett annat innehåll (t.ex. behållare med pulver, granulat, vätskor kan orsaka farliga elektrostatiska laddningar. Källan till deras skapande kan också vara blandning, pumpning eller sprutning av brandfarliga ämnen. Elektriska laddningar skapas genom kontakt eller separering av enskilda partiklar. Mängden elektrisk laddning kommer att bero på de elektrostatiska egenskaperna hos ytorna som kommer i kontakt med varandra. I produkten av direkt och snabb kontakt med mark eller oladdat mål kan en kortströmspuls genereras, som hörs i form av en gnista.Brist på kontroll över gnistutsläpp kan antända alkohol- och luftblandningen, vilket indikerar en explosion eller en dålig explosion. Elektrostatisk jordning eliminerar risken för explosion på grund av kontrollerad urladdning av elektrostatiska laddningar.