Klassera en kolstoftexplosion

Explosionen bestäms av snabb frisättning av stora mängder energi. Detta fenomen har många hot. Explosioner åtföljs ofta av en plötslig ökning av temperatur och tryck, strålning (t.ex. i form av blixt eller en lätt puls av en kärnkraftsexplosion eller akustiska vågor (så vanligtvis finns det ett ljud eller en karakteristisk paus i skottet. Det är inte utan början att detta okontrollerbara fenomen fyller människor med rädsla.

Vilka utrymmen är explosiva? De deltas oftast av zoner där atmosfären kan explodera om det finns en potentiell fara. En explosiv atmosfär är förknippad med en speciell blandning av brandfarliga ämnen som sitter i strukturen för gaser, ångor eller dimma, dvs blandningar med luft under atmosfäriska förhållanden där temperaturen är för hög. Det är värt att veta att i explosiva atmosfärer kan bara gnistor eller en elektrisk båge orsaka en explosion.

Områden med störst risk för explosion är m.im. kemiska fabriker, raffinaderier, bensinstationer, kraftverk, målarfabriker, målaraffärer, bensinstationer samt fordon, avloppsreningsverk, flygplatser, spannmålskvarnar eller varv. Tändning på ovanstående platser skulle leda till en explosion, vars resultat skulle vara stora. Visst skulle de orsaka enorma materiella förluster och skulle också äventyra ett bra liv.

Underskatt inte den förebyggande verkan av explosionsskydd för att förhindra ovannämnda skador. Särskilda lagar, information och normer har byggts i många länder för att stoppa risken för explosion och eliminera potentiella skador. I potentiellt explosiva rum måste ett system installeras som möjliggör säkerheten för passagerarna i dem.