Metallurgi och metallurgi

För närvarande är metallurgi ett område som inte bara har plastformningsprocesser och gjuteri, utan också behandlar studiet av grupper i makroklasser. Det sista objektet involverar vanligtvis experiment på metallografiska mikroskop.

Mikroskopi är ett fält som dök upp för flera hundra år sedan. Men bara beroende på den olika metoden nyligen började mikroskop användas i metallurgi. I dagens stadier behövs de under boken med konstruktionsmaterial. Metallografiska mikroskop är redan extremt vanliga inom det ovan nämnda fältet, som bland annat används för att söka efter metallprover eller deras genombrott. Det finns sedan en bildteknik som utförs på ogenomskinliga prover. Metallografiska mikroskop inkluderar, men är inte begränsade till, elektronmikroskop, som ger observation av strukturen under atomperioden, och ljusmikroskop, som uppvisar en mindre förstoring. Observationer som gjorts med hjälp av dessa verktyg är oerhört viktiga, eftersom vi tack vare det kan ta reda på olika sätt att mikrokrackar i ämnet eller deras ursprung. Det är också möjligt att beräkna fasandelen och bestämma de exakta faserna. Tack vare detta kan vi också bestämma mängden och typen av inneslutningar och många andra viktiga element från metallurgiproblemet. Till exempel tillåter ofta mikroskopiska observationer av nyskapat material exakt observation av materialets struktur, så att vi i perspektiv kan undvika många oönskade fel.

Användningen av metallografiska mikroskop är betydelsefullt eftersom vi tack vare detta redan kan hitta materialfel. Men det är värt att det är svårt att hantera den här typen av möbler. Från denna mening bör endast kvalificerade personer utföra experiment på det.